Gå till innehåll
Göteborgs Segelflygklubb
Göteborgs Segelflygklubb

Startar: 04/02 10:00

Slutar: 04/02 15:00

Luftfartslagar

kursledare: Fredrik P. Winter

Kursinnehåll

1.1. Internationella lagar: Konventioner, överenskommelser och organisationer
1.2. Luftvärdighet, luftvärdighetsbegrepp
1.3. Luftfartygs nationalitets-och registreringsbeteckning
1.4. Certifikatregler
1.5. Flygtrafikregler (SERA)
1.6. Procedurer för navigering: operativa procedurer
1.7. Bestämmelser om flygtrafikledningstjänst: luftrumsstruktur
1.8. Flygtrafikledningstjänst (ATS) och flygledningstjänst (ATM->ATC)
1.9. Flyginformationstjänst (AIS->AFIS)
1.10. Flygplatser, utelandningsplatser
1.11. Flygräddningstjänst (SAR)
1.12. Säkerhet
1.13. Haveri-och störningsrapportering
1.14. Nationella lagar

Startar: 04/02 10:00

Slutar: 04/02 15:00

Sponsorer