Gå till innehåll
Göteborgs Segelflygklubb
Göteborgs Segelflygklubb

Startar: 25/03 11:00

Slutar: 25/03 16:00

Årsmöte och Kick Off

Årsmötet beräknas ta en timme därefter fortsätter vi med KickOff för säsongsstart

Program lörden den 25 mars

1100 Allmän informaton
1130 Årsmöte

1. Val av ordförande vid mötet.
2. Val av sekreterare vid mötet
3. Val av två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om mötet är behörigen sammankallat.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsår.
7. Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas berättelse.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgifter.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Val av ordförande.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer samt en revisorssuppleant.
15. Val av valberedning
16. Behandling av från styrelsen och enskilda medlemmar inkomna förslag.

ca 1230 Fikapaus med eferföljande säsongstartsnack

  • Flyglederi
  • Modellflygområde
  • Hoppsektor
  • Hjärtstartardrönare, D-område
  • Flygplansmontering om vädret tillåter

Startar: 25/03 11:00

Slutar: 25/03 16:00

Sponsorer