Gå till innehåll
Halmstad Segelflygklubb
Halmstad Segelflygklubb

Publicerad: 2023-01-29

Senast uppdaterad: 2023-03-15

Författare: Johan Falkenberg

Årets planering

PLANERING


Segelflygledare och bogserförare

Segelflygledare tar kontakt med bogserpilot två (2) dagar före genomförandet.
Om man inte kan den dag man är uppsatt på listan byter man med någon annan.
En segelflygledare på plats även vid skolning.
Det är viktigt att det alltid finns funktionärer på plats.

Ansvarig segelflygledare och bogserförare skall vara på plats och disponibel på klubben mellan nedanstående tidpunkter. Tiden kan variera beroende på aktivitet men funktionärerna ska ha avsatt denna tid.

Skoldag och friflygning 09.00 –17.00
Skolkvällar 17.30 – Solens nedgång

Om bogserförare eller segelflygledare måste lämna innan dagens flygningar är klara ska han ordnat med ersättare.

Vid AVA skoldagar har skolningen företräde på SE-UHX mellan kl. 09.00 och 13.00, vid C och S skoldagar har skolning företräde på "tvåsitsarna" mellan kl. 09.00 och 12.00, därefter ska i första hand certinnehavare ges möjlighet att utnyttja flygplanen.