Gå till innehåll
Segelflygets Veteransällskap
Segelflygets Veteransällskap

Medlemsavgift och Årsmöte SVS 2023

Medlemsavgift är oförändrat 350 kr, 1600 kr om du vill vara ansluten till segelflyget via oss.
Du kan betala på vårt plusgiro 454 34 69-3 eller till swisch (Rolf ) 070-3428161. Ange namn. Tack till alla som stöttar oss att bevara vår svenska segelflyghistoria med medlemsavgiften oavsett om du är aktiv eller ej.
Som medlem flyger du våra flygplan till medlemspris oavsett om du flyger själv eller har med säkerhetspilot/lärare. Du får fyra nummer av SVS-nytt och dessutom gratis inträde i museet.

SVS Årsmöte 2023

Du kallas härmed till årsmöte i SVS lördag 6 maj 2023 kl 17.00 i stora teorisalen på Ålleberg.
Dagordning och handlingar läggs ut på hemsidan i mars.

 

Publicerad: 2023-01-13

Senast uppdaterad: 2023-02-20

Författare: Gunnar Göransson

Sponsorer