Postadress

Segelflygets Veteransällskap - Flygsport
Bernt Hall, Karl Eks Väg 1
54154 Skövde

Besöksadress

Ålleberg
521 91 Falköping


( Plusgiro 454 34 69-3 )