Gå till innehåll
Stranda Modellflygklubb
Stranda Modellflygklubb

Startar: 07/01 16:00

Slutar: 25/12 18:00

Årsmöte

Årets årsmöte hålls i konferenslokalen. Klubben bjuder på fika och smörgåstårta.

Förslag till dagordning

§1. Mötets öppnande.
§2. Fastställande av röstlängd för mötet.
§3. Godkännande av dagordningen.
§4. Val av ordförande för årsmötet.
§5. Val av sekreterare för årsmötet.
§6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
§7. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
§9. Kassarapport.
§10. Revisionsberättelse.
§11. Styrelsens ansvarsfrihet.
§12. Förslag från styrelsen

  1. att hålla flygskolning under sommarhalvåret
  2. att anordna den traditionella flygdagen.
  3. att hyra sporthallen för inomhusflyg
  4. att hyra bygglokalen i föreningshuset
  5. att undersöka möjligheten att anordna tävling eller meeting
  6. att besöka Flygvapenmuseet i Linköping

§13. Förslag och motioner från medlemmar.
§14. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.
§15. Medlemsavgifter för 2023.
§16. Val av sekreterare 2 år.
§17. Val av ledamot 2 år.
§18. Val av ungdomsrepresentant.
§19. Val av 2 revisorer.
§20. Val av valberedning.
§21. Val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där
förening­en har rätt att representera med ombud).
§22. Övriga frågor.
§23. Mötets avslutas

Klubben bjuder på fika och smörgåstårta!

OBS! Kom gärna med förslag till klubbaktiviteter, se punkt 13.

Välkomna
Styrelsen

Startar: 07/01 16:00

Slutar: 25/12 18:00

Sponsorer