Gå till innehåll
Falbygdens Flygklubb
Falbygdens Flygklubb

Publicerad: 2023-04-25

Senast uppdaterad: 2023-09-15

Författare: Erik Offerman

Flygpriser

Segelflygsektionens flygpriser 2022

 

Utbildning


Grundutbildning

Certifikatutbildning indelas i fyra etapper enligt följande:
Prova på (ej oblig.) omfattar 5-8 flygningar: 2500 kr
Etapp 1 (”C-diplom", övn 1-24): 3500 kr
Etapp 2 (”EK-bevis”, övn 25-41: 3500 kr
Etapp 3 (”Certifikat”, 42-57: 3500 kr
Extra kostnader för ev. flygbogsering samt extra flygning då elev ej följer utbildningsprogrammet kan tillkomma.

För att kunna få ut ett segelflygcertifikat (SPL) tillkommer även kostnader för teori och flygläkarundersökning, och ev. andra tillkommande kostnader. Man måste också vara medlem i klubben för att kunna gå utbildningen

Övrig utbildning

Typinflygning 500 kr
Sträckflygkurs 1200 kr
Provstart/Drop-In start 500 kr
Presentkort 800 kr
Kontrollstart: Ingår i ordinarie flygpris Friflygning
Vinschkurs 200kr/start

Flygavgifter


Kategori 1

Ordinarie medlem med S-cert: Senior (21år och uppåt) 5300 kr
Junior (tom 20 år) 3800 kr
De som tar certifikat under året betalar 600 kr (senior) resp 400 kr (junior) per månad från att de fått certifikat tom september.
Avgiften berättigar till fri flygning inklusive vinschstarter.
Motorgångtid / tacho DG400 20 kr/minut
Motorgångtid / tacho Arcus 25kr/minut

Kategori 2

S-certinnehavare som även har annat flygcertifikat eller är delägare i segel- eller motorsegelflygplan som opereras under Falbygdens Flygklubb: 3300 kr
Avgiften berättigar till fria vinschstarter med eget flygplan samt flygning med klubbens flygplan då de ej används av Kategori 1-flygare (”oprioriterat”). Endast segelflygning med SLG-flygplanen, för att operera med motor krävs kategori 1.

Kategori 3

”Gästmedlemmar”: 200 kr/start

Kategori 2- och 3-flygare kan givetvis välja högre kategori för att få ökad tillgång till flygning. Betalning enligt kat 1 och 2 i förskott. Uppdelad betalning, t.ex. månadsvis efter överenskommelse med kassören. Avstämning av flygkonton sker i början av maj. Därefter sänds kontoutdrag ut. Vid nästkommande kontoavstämning påförs extra avgift om 300 kr om skuld > 200 kr från tidigare kontoutdrag om detta ej reglerats eller överenskommelse träffats.