Gå till innehåll
Hässleholms MFK
Hässleholms MFK

Publicerad: 2022-10-29

Senast uppdaterad: 2023-08-13

Författare: Jörgen Svensson

Fältet

Fältet är beläget på toppen av en höjd långt ifrån skog, vilket gör att det för det mesta är helt fritt från turbulens. Dock odlar grannbonden fodermajs intill fältet på två sidor. Så vissa delar av året kan det vara lite svåra att flyga in och landa på fältet.

Huvudbanan ligger i öst-västlig rinktning, men vi kan flyga i vilken riktning vi vill, eftersom fältet är 300 m gånger 100 m stort. Detta gör att man alltid kan starta och landa i motvind. Fältet är godkänt för modellflygning upp till 300 m höjd.

Depå, parkering och toa ligger mitt på fältets södra kant. I och med att depån ligger i södra kanten av fältet, så flyger vi mitt på dagen med solen i ryggen. Se bilder nedan.

Efter bilden det att togs så har vi skaffat en 8 m lång flaggstång med en vindstut som står strax söder om depån i flygförförbudsområdet.

Vi har också köpt en klubbstuga i form av en inredd container och byggt ett skärmtak framför denna på norra sidan. Stuga och skärmtak står alldeles intill mekbord och toa norr om dessa. Se bilden längst ned.

Våra medlemmar är med i klubben för att dela sitt gemensamma intresserade av modell- och skärmflyg och därför köper vi gräsklippningen av fältet.

Fältet från ovan, från öst mot väst.

Nuya klubbstugan