Gå till innehåll
RFK Cumulus
RFK Cumulus

RFK Cumulus

Överordnat gäller SMFF och RCFFs gemensamma säkerhetsregler för flygning på fältet, SMFF och RCFF säkerhetsregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Dessa kompletteras med våra egna, länk Pdf, 184.8 kB, öppnas i nytt fönster.. Max flyghöjd är 500 meter. Flygning med turbinmodeller är EJ tillåtet på fältet.

Vi klipper en 30 meter bred och 100 meter lång strip. På fältet i övrigt odlas mest ensilage. så det finns gott om utrymme att nödlada på.

Du är välkommen att gästflyga någon gång tillsammans med medlem innan du bestämmer dig för medlemskap.

Vi har haft en del diskussion med hästgården man passerar på väg till fältet. För att minimera friktion med ägaren av hästgården har följande överenskommits.

Biltrafik på grusvägen ut till flygfältet och flygning får ske
Vardagar 0800 – 2100, Lö, sön o helgdagar 0900 – 2000

Begränsa hastigheten
Max 10 km/tim – krypkörning – vid passage av ridskolan och bostadshus (= tomgång på 1:ans växel). Kör mycket långsamt resten av vägen. Observera dambildningen när vägbanan är torr. Kör extra långsamt när vinden ligger mot husen, även vad avser bostadshusen vid hästhagen N om grusvägen.

Möte med hästekipage på vägen och vid ridskolan.
Vid möte. Kör till sidan, stanna, stäng motorn, låt ekipaget passera, vänta tills hästen är på betryggande avstånd innan motorn startas. Vid upphinnande. Kör inte ikapp ekipaget. Håll ett betryggande avstånd (25 – 30 m) till hästen.

Möte med löpare, gående, cyklister.
Håll till sidan. Passera med varsamhet.

Flygområde.
Flyg aldrig utanför nedan angivet område. Området utformat m h t säkerheten och för att minimera olägenheter för förbipasserande, liksom för att överflygning av hästhagar ej skall kunna påstås ske.

Buller
Minska bullret så långt möjligt. Bra ljuddämpare, större propeller, ej onödig fullgas, m fl åtgärder. ”Busflyg” inte på hög höjd.

Vägbommen ska helst hållas stängd när ingen är på fältet, men helst även när du befinner dig på fältet. Undantag diskuteras med styrelsen.

Publicerad: 2023-02-21

Senast uppdaterad: 2023-02-21

Författare: Olle Granberg