Gå till innehåll
Sundsvalls Segelflygklubb
Sundsvalls Segelflygklubb

Publicerad: 2022-12-25

Senast uppdaterad: 2024-03-17

Författare: Anders Dillner

Styrelse och funktionärer

STYRELSEOrdförande

Dag Sollén

070 - 374 75 29

Vice Ordförande

Tomas Norberg

070 - 370 47 20

Kassör

Anders Dillner

070 - 727 21 06

Sekreterare

André Norberg

070 - 632 65 13

Ledamot

Fredrik Almberg

070 - 569 57 56
SEGELFLYGVERKSAMHETEN
Segelflygchef

Tomas Norberg

070 - 370 47 20

Utbildningsledare

Tomas Norberg

070 - 370 47 20

Samordning flygutbildning

Mats G Danielsson

070 - 347 52 25

Segelflyglärare

Staffan Norberg

070 - 663 56 64

Segelflyglärare

Tomas Norberg

070 - 370 47 20

Segelflyglärare

Frej Morenius

070 - 651 76 42
Motorflygchef

Fredrik Almberg

070 - 569 57 56

Tekniskt ansvarig

Dag Sollén

070 - 374 75 29
ÖVRIGT
Revisor

Staffan Norberg

070 - 553 22 70

Revisor

Esmond Buswijller

070 - 663 56 64

Valberedning (Sammankallande)

Mats Danielsson

070 - 347 52 25

Valberedning

Erik Isberg

070 - 441 55 14
Miljöchef

Tomas Norberg

070 - 370 47 20

Brandskyddsansvarig

Anders Dillner

070 - 727 21 06

PR ansvarig

Björn Westros

070 - 347 39 65

RST registrator

Staffan Norberg

070 - 663 56 64

Ansvarig för personuppgifter

Anders Dillner

070 - 727 21 06
Samordnare Presentkortsflygning

Björn Westros

070 - 347 39 65

Samordnare Företagsflygning

Anders Dillner

070 - 727 21 06