Gå till innehåll
Arboga Flygklubb
Arboga Flygklubb

Publicerad: 2023-03-27

Senast uppdaterad: 2023-03-27

Författare: Ludvig Jauring

Vår historia

Arboga Flygklubb bildades i augusti 1940 som en modellflygklubb. Om bildandet av klubben kunde man, den 19 augusti 1940, läsa på Arboga Tidnings första sida följande:

KLUBB FÖR MODELLFLYG NU BILDAD I ARBOGA

"Arboga har i dagarna fått sin första flygklubb. Initiativet har tagits av ingenjör Lars Anbo vid Mekaniska verkstaden och det har hållits konstituerande sammanträde med klubben som fått namnet Arboga Flygklubb."

Redan den 29 sept. samma år hölls AFK´s första tävling med modeller som medlemmarna hade byggt. Tävlingen drog stor publik enligt referat i Arboga Tidning.

1945 etablerade flygvapnet en central flygverkstad i Arboga, CVA, i dag Aerotech Telub AB. I samband med detta byggdes Arboga flygplats och AFK medlemmar kunde börja flyga "på riktigt".

En av klubbens medlemmar, Ingemar Jansson, sändes 1947 till Ålleberg på byggledarkurs. Året därpå fick klubben en byggsats till glidflygplanet SG 38 av AB Tempo. Efter många timmars arbete var flygplanet klart och glidflygutbildningen kunde starta samma år. Med anledning av CVA´s etablering i Arboga flyttade många flygkunniga hit och tillgången på instruktörer och lärare var god. Den förste glidflyginstruktören var Gunnar Seth, ingenjör vid CVA.

1950 köpte AFK sitt första segelflygplan, en Grunau Baby. Samma år köptes det första motorflygplanet, en Piper Cub, och därmed startades en motorflygskola i klubbens regi. Ulf Dahlqvist, provflygare vid CVA, blev AFK´s första flyglärare.

Startmetoden för segelflygarna var, som hos de flesta klubbar under den här tiden, vinsch.

I början av 50-talet sålde flygvapnet ut sina Sk 12,or (Focke Wulf Stieglitz) för en billig penning. AFK köpte en som blev klubbens första bogserflygplan.

Klubben expanderade snabbt under 50 talet och utvecklades i en positiv riktning, både inom segel- och motorflyget. Motorflygarna tävlade inom "Riksmotorflygtävlingen" (senare SM i motorflyg). Två av klubbens medlemmar, Nils Mattson och Lennart Pedersén blev, både individuellt och i lag, svenska och nordiska mästare ett flertal gånger. Båda innehar märket "Stor Grabb" inom motorflygsporten. Nisse nr 1 och Lennart nr 2.

1956 köpte klubben sitt första tvåsitsiga segelflygplan, en Bergfalke från Tyskland, och kunde sluta med glidflyg- utbildningen och övergå till att utbilda segelflygare i DK (DubbelKommando).

Under 60-talet expanderade klubben och var i mitten av detta årtionde en av Sveriges mest verksammaste klubbar. Av olika anledningar avtog verksamheten i slutet av 60-talet. Kostnaderna för motorflygcertifikat ökade snabbt och därmed blev underlaget för att bedriva motorflygskolning för litet. Samtidigt återupptog Köpings Flygklubb sin, sedan många år nedlagda, verksamhet varför underlaget för segelflyg också minskade.

Efter en tynande period på 70-talet har verksamheten långsamt byggts upp till nuvarande nivå. Klubben segelflyger ca 400 tim per år fördelat på ca 40 aktiva. Sedan några år samarbetar klubbarna i Arboga och Köping, främst på segelflygsidan.