Gå till innehåll
Göteborgs Segelflygklubb
Göteborgs Segelflygklubb

Kort historik

Gammalt flygplan

KORT HISTORIK (om hur Chalmers Segelflygklubb blev Göteborgs Segelflygklubb)

1918. Aeroklubben i Göteborg bildas av ett antal personer som ägnade sig åt flygning med motordrivna flygplan, Intresset vaknade emellertid så småning­om även för segelflygning.

1933 Bildas Chalmers segelflygklubb (CSFK). vars med­lem­mar enbart bestod av teknologer, vilka utnyttjade sina tekniska kunskaper till att bygga flyga glidflygplan. Det första flygplanet -"Pippi 1"- färdig­ställdes i juli 1933.

1934 Sex av klubbens medlem­mar reser till Geilo i Norge för det första fjällflyglägret. Samt­liga erövrar sina A-diplom under lägret.

1936. Inköps det första egentliga segelflygplanet, "Porla" för 150:- inkl. frakt och emballage Flygningarna bedrivs nu även på Åbyfältet i Mölndal.

1938. Nu tillåts även icke Chalmerister medlemskap i klubben, varvid medlems­antalet snabbt ökade.

1941, CSFK flyttar in i sin klubbygg­lokal på Gyllenkroks­gatan Johanne­berg, där man sedan håller till i 42 år.

1943. Uppgår Chalmers segel­flygklubb som en sektion i Aero­klubben i Göteborg (AKG). Flygningarna på Torslanda flygplats och segel­flygsektionen är under denna tid en av de största segelflyg­klubbar­na i landet. Klubben hemsöker även de fina hangen vid Halle- och Hunneberg i Trollhättan deltar samt Ålle­bergs­tävlingarna 1943 och 1944.

1945. Aeroklubbens Segelflygsektion deltar med två lag vid Sveriges första SM-tävling i segelflygning, vilken äger rum i Örebro.

1946. Segelflygsektionen flyttar sin verksamhet till Säve flygfält (F9) där man kan flyga mer ostört av den kommersiella flygtrafiken på Torslanda.

1950. Ett provisoriskt flygfält anläggs av klubbmedlemmarna vid Långeberga i Västra Frölunda.

1952. Klubben flyttar tillbaka till Torslanda igen. Man passar nu på att utveckla flygmetoderna och såväl flygbogsering med motorflygplan liksom skolflygning med tvåsitsigt segelflygplan introduceras.

1956. Nu framgår klart det omöjliga att kombinera segelflyg och trafikflyg på Torslanda och klubben får återigen flytta till Säve.

1959. Kom den första Bergfalken – ett modernt tvåsitsigt skolsegelflygplan som fram till våra dagar har varit den dominerande flygplanstypen för segel­flygutbildning. Från 1959 – 1961 anordnas sommarläger på det gamla exercisfältet Tånga Hed vid Vårgårda.

1962. Skolflygningen går fortfarande att genomföra på Säve, men den fort­satta flygträningen (”friflygningen”) måste bedrivas på en annan plats, denna gäng på Viaredsfältet i Borås.

1966. Inköps Sveriges första segel­flyg­plan helt i metall, en Blanik L 13. Planet flygbogseras från Tjeckoslova­kien till Göteborg efter en Mfl-9 (!).

1967. På grund av den höga trafikflyg­frekvensen på Torslanda, är nu all segelflygning omöjlig i Göteborgs­området. Klubben får nu lämna F9 på Säve för gott och verksamheten för­läggs helt och hållet till Borås.

1971. Ett fruktbärande samarbete inleds med A Alingsås Flygklubb vars medlemmar anlagt ett nytt flygfält i Alingsås. Segelflygsektioren får därmed en efterlängtad möjlighet att flyga under goda termikförhållanden och på lagom avstånd från Göteborg.

1972. Den ursprungliga Aeroklubben i Göteborg upplöses och ersatts nu av tre fristående klubbar motor-, segel- och modell. Den nu helt självständiga segelflygsektionen byter namn till GÖTEBORGS SEGELFLYGKLUBB

1974. GSFK inköper ensitsiga det första aluminiumsegelflygplanet i Sverige en Schweizisk Pilatus B4. Det följs snart av ett andra exemplar.

1975. Klubben deltar för förstagången i Ottsjö fjällflygläger i Jämtland, vilket sedan dess årligen besökts av GSFK:s medlemmar. Senare utsträcks fjällflyg­resor även till Kebnekaise i Lappland.

1977. Landvetter Flygplats öppnas. Ett gott samarbete etableras med flyg­ledningen på den nya flygplatsen. Segelflygarnas luftrum blir nu sektor­indelat.

1978. Det första glasfiberplanet i klubben - en Astir CS 77 - anskaffas och sätter ordentlig fart på sträck och tävlingsflygning,

1982. Fortsätts den utveckling och omdaning av flygplansparken, vilken alltjämt fortgår, Ett modernare skolflygplan, Bergtalke IV, anskaffas liksom ett högvärdigt tävlingsflygplan av typen LS-1f

1983. Klubben lämnar bygglokalen på Gyllenkroksgatan i Göteborg efter 42 år och flyttar till sitt nya klubbhus i Välen, Västra Frölunda,

1985. Uppförs den moderna segelflyg­hangaren på Rödenetältet i Alingsås.

1986. Fjällflygvädret i Ottsjö. Jämt­land, bjuder på rekordväder 83 ”dia­mant­höjder” (höjdvinster över 6000 m) och 250 "guldhöjder” (över 3000 m) avverkas på en vecka.

1987, Inköps en bostadsbarack från Ringhals kärnkraftverk. Baracken demonteras i 13 sektioner och fraktas under vintern till Alingsås för att bli GSFKS klubbhus.

1988-89. Rekordår i antalet segel­flyg­starter och flygtimmar. 1989 görs även de första 50-milaflygningarna från Alingsås flygfält.

1991. Klubben omfattar nu hela 14 segelflygplan samt ett bogserflygplan. Dessutom inköps ett motorsegel­flygplan. En Slingsby T-61F., från Royal Air Force.

1993. Göteborgs Segelflygklubb firar sitt 60-årsjubileum och arrangerar bl.a. en flygshow Alingsås flygfält. Verk­samheten utökas även genom inköp av ett aktiebolag - Commonline AB.

1994. Nya högvärdiga tävlingsflygplan tillförs klubben, bl.a. vingklafförsedd LS-6 c med 18 meters spännvidd.

Text

Sponsorer