Gå till innehåll
Göteborgs Segelflygklubb
Göteborgs Segelflygklubb

Göteborgs segelflygklubb

1. Utbildning på motorseglare, TMG.
2. AVA- utbildning:
a. Grundkurs
b. Fortsättningskurs
3. IMC, molnflygningskurs
4. Steg-2 tränarutbildning

5. Skillnadsutbildning på sporre (för bogserförare)

Kurser efter cert

GSFK erbjuder ett flertal kurser efter certifikat

 

Motorseglare

Efter godkänd segelflygutbildning kan du påbörja utbildningen på motorseglare.
Utbildningen skall omfatta minst 15 DK-flygningar och minst tio EK-flygningar.
Den totala flygtiden skall uppgå till minst sex timmar, varav EK minst två timmar.
Kursens längd: Utbildningen skall fördelas på minst två flygdagar.
Teoretisk utbildning: Elev skall genomgå följande teoretisk utbildning.

  1. Bestämmelser motorsegelflygplan, SHB artkel 440
  2. Genomgång av flyghandbok inkl. journaler
  3. Motorns handhavande, bränsle, tillsyner, SHB artikel 616
  4. Färdplan och driftfärdplan
  5. Råd vid utelandningar
  6. Navigationsberäkning
  7. Genomgång av regler för vinterflygning,
    t.ex. isbildning, motorns handhavande, taxningsproblem
  8. Skriftligt prov omfattande tolv frågor fördelade på resp. ämne.

För godkänt prov skall 70% av frågorna vara rätt besvarade.
Kursavgift :? kr + friflygningavgift.
Cockpitvy från klubbens motorseglare på en flygtur över Alingsås

 

En bild

 

Aerobatics-AVA

Avancerad flygning grundutbildning

Krav för att kunna påbörja utbildningen är 50 h flygtid.

Utbildningen omfattar: Kontroll av normal flygning, flygning i låg fart och flygning med max tillåten fart, Gungor, Chandelle (avancerad stigande sväng) , Wingover, Looping, Spinn och Hjulning.

Total flytid avancerad flygning minst 2,5 h
Kursavgift: ? kr + friflygningsavgift

Avancerad flygning fortsättningsutbildning

Krävs godkänd grundutbildning i avancerad flygning.

Utbildningen omfattar: Repetition av grundkursens manövrar, Ryggflygning, flygning rakt fram samt vingtippningar, Ryggflygning, ingång, hållande i och urgång ur sväng, Ryggflygning, vändning till och från ryggläge, Repetition av övning, Rak roll, Topproll, Halvroll, sammansatta manövrar.

I kursen ingår även teoretisk utbildning.
Uppflygning sker inför Segelflygets kontrollant.
Total tid avancerad flygning: 3,15 tim.
Kursavgift: ca ?kr + friflygningsavgift

 

Instrumentflygning

Krävs ett gällande segelflygcertifikat och minst 50 h flygtid.

Utbildningen omfattar minst 2 timmar instrumentflygning fördelat på minst fem dagar. I kursen ingår även teoretisk utbildning.

Uppflygning inför Segelflygets kontrollant.
Kursavgift*: ? + friflygningsavgift

*Uppflygning inför Segellfygets kontrollant ingår inte i kursavgifte

Steg-2 tränarutbildning

Krävs ett gällande segelflygcertifikat och minst 125 h flygtid.

Bli bogsör

Är du en bra motorflygare som vill bli en ännu bättre flygare samt söker rolig och utvecklande flygning så kan du hjälpa oss att bogsera upp segelflygplan. Vi vill att bogserföraren ska vilja vara en i gänget och känna ansvar för klubben och dess materiel. Du måste bli minst supportermedlem i klubben men GSFK bjuder en gång per år på de 3 korta starter som behövs vid uppehåll på mer än 90 dagar.

Vi kan utbilda dig i familiarisering/skillnadsträning för att flyga sporrflygplan, men just nu inte till bogsertillstånd.

Utbildning för sporre sker DK på J3 CUB och EK på PA25 Pawnee. Ca 3 timmar blocktid.

Utbildningsplanen för bogsering följer FCL.805 Sailplane towing and banner towing ratings, med AMC1 FCL.805 Sailplane towing and banner towing rating enligt Part-FCL Länk till annan webbplats. och kan t.ex. göras i Falköping hos Segelflyget Länk till annan webbplats..

Har du redan bogsertillstånd och är influgen på Pawnee vill vi ändå gå igenom klubbens rutiner och kanske flyga en sväng med dig innan du får möjlighet att bogsera. För våra rutiner vid bogsering se avsnittet bogsering samt schema i klubbhandboken Länk till annan webbplats.. Bokning av pass sker i vårt schema Länk till annan webbplats..

Vi kan erbjuda fritt boende på klubben i våra sovrum i klubbstugan. Vi har även café och bastu samt trådlöst nätverk.

Kontakta GSFK Länk till annan webbplats. för information om kontaktpersoner.

Bogsering

Publicerad: 2023-01-30

Senast uppdaterad: 2023-01-30

Författare: Malin Torell

Sponsorer