Gå till innehåll
Göteborgs Segelflygklubb
Göteborgs Segelflygklubb

Teori

En bild

Under perioden januari till april har vi lektionsledd segelflygteoriutbildning samt radiotelefoniutbildning. Examinationen i segelflygteorin utförs i närvaro av en av transportstyrelsen godkänd provvakt. Radiotelefoninexamination. utförs av GSFK och ingår i kursavgiften.

I kursen ingår nödvändig litteratur. Kursavgift enligt prilistan

Teoriutbilding

Omfattar enligtl Europeisk standard

  • Introduktion och organisation
  • Flygmedicin och säkerhet
  • Bestämmelser
  • Aerodynamik,
  • Flygningens grundprinciper
  • Operativa principer och prestanda
  • Navigation och färdplanering
  • Flygplan generellt
  • Kommunikation (Radiotelefoni)

Publicerad: 2023-01-30

Senast uppdaterad: 2023-01-25

Författare: Malin Torell

Sponsorer