Gå till innehåll
Hässleholms MFK
Hässleholms MFK

Publicerad: 2022-10-27

Senast uppdaterad: 2023-06-03

Författare: Jörgen Svensson

HLM MFK historia

Första tankarna på en ny modellflygklubb i Hässleholmstrakten, växte fram under de sista åren på 1990-talet. Då upplöstes Hörlinge Modellflygklubb som de sista åren levde en tynande tillvaro på Hörlingefältet.

I stället hade flera modellflygare börjat att flyga på Vankivafältet, som stod tomt efter Hässleholms Flygklubbs flytt till det nya fältet strax utanför Ingnaberga.

Vi var några som tyckte att det var dags att få i gång organiserat modellflyg i Hässleholmstrakten igen och Vankivafältet var perfekt att hålla till på.

Första uppstartsmötet hade vi under hösten 2000, då det diskuterades om stadgar, möjligheter att arrendera en del av Vankivafältet mm. Klubben bildades formellt 2000-12-14, då vi antog våra stadgar och valde vår första styrelse.

Vi kontaktade Hässleholms Flygklubb, som fortfarande hade arrendet på marken och fick deras tillstånd att hålla till där tills vidare. Vi klarade efter många om och men ut markägareförhållanderna på fältet och vi kunde därefter själva teckna ett arrende i klubbens namn.

Under de första åren fixade vi till banan och depån. Under 2003 påbörjade vi bygget av en klubbstuga, som Magnus Wiktorsson ritade och hjälpte oss att bygga hemma hos honom. Den prefabricerades i moduler som sedan monterades samman på fältet.

Hela stugan, depå, preparering av banor mm finansierades endast med de medlemsavgifter, som vi tog in de första åren. Detta kunde vi göra eftersom vi då vi slapp betala arrende för marken.

Vi har fortsatt vårt arbete med att förbättra vårt fält genom att bygga grillplats, förbättra och förlänga banan och under 2008 fick vi äntligen få dit ett torrdass.

År 2012 så brändes vår fina klubbstuga ner i samband med ett inbrott i denna. Se bild nedan.

Vi startade tidigt upp skolflygverksamheten och vi skickade även medlemmar på utbildning, så de fick tillstånd att utfärda modellflygcertifikat.

Vi har arrangerat flera Air Combat tävlingar på fältet, där även några av klubbens medlemmar deltagit. Vi har ochså anordnat flygdagar och meetings med deltagare från andra klubbar i Sydsverige.

Vi har nu flera duktiga modellflygare som tävlar i IMAC och flera av dem har medverkat i svenska landslaget under de senaste åren. Vi har regelbundet besökare från andra klubbar i Skåne, som besöker oss och vårat fina fält.

Vi har under en längre period haft skärmflygare som använt vårt fält för start och landning, men även skärmträning mm. Vissa av dessa har under en längre tid varit medlemmar i modellflygklubben som stödmedlemmar.

Under år 2016 så slöt vi ett 10 årsavtal med Hässleholms kommun om att disponera 3 hektar av marken söder om det gamla modellflygfältet. Där disponerar vi nu ett område på 300 m gånger 100 m, som vi markberett och sått gräs på.

Under hösten 2016 så ändrade vi i våra stadgar, så att vi även är en skämflygklubb. Vi har numera två sektioner i föreningen, en för modellflyg och en för skärmflyg.

Bilden längst ner är från vår återträff den 3 juli 2022, då vi samlade gamla och nya medlemmar tillsammans med före detta medlemmar på vårt fält. Detta för åter få fart på flygverksamheten efter pandemin.

 

Skribent: Jörgen Svensson

Vår klubbstuga innan den brann ner.