Gå till innehåll
Nyköpings Modellklubb
Nyköpings Modellklubb

Publicerad: 2023-01-12

Senast uppdaterad: 2023-01-12

Författare: Christer Landberg

Drog- och Antivåldsplan

Klubbverksamheten är helt inriktat mot att bygga egna modellflygplan, -bilar och -båtar och att sedan träna och/eller tävla med sina byggen.

Den ledarledda verksamheten inom klubben är begränsad. För Bilsektionen sker träning i klubblokalen utlysta vardagskvällar samt helger. Flygsektionen har huvudsakligen byggkväll två timmar i veckan.

Verksamheten genomförs till stor del i samverkan mellan äldre och yngre medlemmar. Ett gott föredöme från dom äldre skall ligga till grund för de yngres uppfattning om gott kamratskap och en sund livsstil. Klubbens medlemmar, oavsett ålder, ska samarbeta och hjälpa varandra i sina byggprojekt och att utvecklas i sin hobby.

Tendens till våld och drogbruk skall uppmärksammas, exempelvis fordonsförare som vid transport till och från aktiviteter (enskilt eller i grupp) uppvisar någon form av påverkan av droger. Kontakt med yngre medlemmars föräldrar är idag mycket god och skall även i fortsättningen prioriteras högt.

Nyköpings Modellklubb, februari 2010