Gå till innehåll
Nyköpings Modellklubb
Nyköpings Modellklubb

Publicerad: 2023-01-12

Senast uppdaterad: 2023-01-12

Författare: Christer Landberg

Säkerhetsregler för flygare

Vi som klubb måste anta SMFF/RCFFs generella regler för att verksamheten på våra fält fortsatt skall ges rätt till SMFFs ansvarsförsäkring.

Förutom förbundens gemensamma regler har vi även NMKs lokala regler som bl.a beskriver flygområde och flygtider. Alla som flyger på våra fält (Brandholmen och Lunda) har skyldighet att ta del av och känna till reglerna som gäller.

NMKs lokala regler:

1. Tillåtet flygområde framgår av flygområdeskartan och måste utföras på ett säkert och ansvarsfullt sätt, flygförbud gäller över depå och parkering.

2. Alla piloter måste själva känna till gällande regler och inneha giltig försäkring.

3. Max flyghöjd är 50 meter. Enligt avtal mellan NMK och Skavsta ATS (dok nr. 6771:1 från 2018-10-24) kan flyghöjd utökas för sektor Brandholmen och Lunda till 120 meter efter kontakt med Skavsta ATS (tfn 0155-280420). Skavsta kan stänga sektorn genom att ringa angiven kontaktperson, då återgår flyghöjden till 50 meter.
Se samarbetsavtal för detaljinformation gällande rutiner.

4. Effektiv ljuddämpning krävs, motorstart och justering i depåområde måste utföras på ett säkert och ansvarsfullt sätt, taxning i depån är förbjudet.

5. Vid gräsklippning råder flygförbud om inte annat överenskommits med klipplaget.

6. Parkering sker på angiven plats.

7. Gästflygare skall kontakta klubben innan flygning sker. Övriga besökare hänvisas till depåområdet.

8. Flygtider avser enbart förbränningsmotorer och jet. Ej el- eller segelflyg.


Brandholmen: Vardagar 10–18, helger 10–18.
Lunda: Vardagar 10–18, helger 10–16. (Tillfällig jakt kan ske, då gäller flygförbud.)


Brott mot reglerna kan medföra avstängning.
Vid minsta tveksamhet fråga sektionsledare eller styrelse innan flygning.

//Styrelsen