Gå till innehåll
Stockholms Segelflygklubb
Stockholms Segelflygklubb

Publicerad: 2022-11-20

Senast uppdaterad: 2023-01-29

Författare: Daniel Sommerstein

Praktisk utbildning - flyglektionerna

Innehållsförteckning

Hur organiseras den praktiska delen?

Segelflygning är en verksamhet som kräver flera medhjälpare och funktionärer: Segelflygläraren, bogserföraren; och minst 1, men helst 2-3 medhjälpare på marken. Det är inte ekonomiskt möjligt att bedriva utbildning i kommersiell form, utan all utbildning i Sverige sker inom föreningslivet i landets flygklubbar. Lärarna ställer upp ideellt och flyger i klubbarna.

Den praktiska utbildningen genomförs med en grupp elever som utbildar sig tillsammans. I Stockholms SFK är den vanligaste formen internatveckor måndag-fredag i juli-augusti. Vi har även skolning vissa långhelger, då krävs det att man deltar på eventuell ”klämdag”. Under ”Kursschema och Anmälan till kurs” hittar du mer aktuell specifik information.

Kan jag inte boka in lektioner med en lärare bara, och sedan åka hem?

Nej. Är det korta svaret. Man behöver precis som vid annan segelflygning hälpa andra på fältet. Samt vårda flygplanen efter flygdagen.
Undantag finns:

  • Den första lektionen (Övning 1) bokar vi in. Den är å andra sidan känd som "Världens längsta flyglektion" och tar cirka en halv dag.
  • De sista 4-5 flygningarna före första ensamflygningen ("EK") så skall man flyga med samma lärare. Då sker en form av "mjuk bokning" utanför kursschemat om det behövs.

Utbildningsplanen

Den praktiska utbildningen omfattar tre etapper.

Etapp 1: Att flyga segelflygplanet. Denna etapp kräver inte termik eller andra uppvindar, även om det underlättar. Den avslutas med första ensamflygningen, som är en milstolpe i alla flygares karriär, och ytterligare 2 ensamflygningar. På flygarspråk kallar vi ensamflygningar ”EK”, och flygning med lärare ”DK”. Innan första ensamflygning skall man antingen ha skrivit ett separat prov om Bestämmelser, alternativt ha fullgjort hela teoriutbildningen och skrivit stora teoriskrivningen, med minst Godkänt i Bestämmelser.

Etapp 2: Man lär sig segelflyga i termik, lämna fältet för kortare utflykter fast fortfarande inom räckhåll. Ensamflygningarna fortsätter. Etapp 2 kräver termikförhållanden, så den behöver ligga under vår, sommar eller tidig höst.

Etapp 3: Man gör mer avancerade övningar, tränar på lite mer extrema flyglägen, lär sig landa ute, och i vissa fall får man flyga in sig på ett 1-sitsigt segelflygplan. Cirka hälften av etapp 3 kräver också termikförhållanden.Efter etapp 3 sker uppflygning (skill test).

De praktiska flygövningarna för Segelflygcertifikat finns beskrivna i Segelflyghandboken (SHB) under Kapitel 6. Utbildning och Artikelnr. 610.

Kurslitteraturhäftet "Du flyger" följer de praktiska övningarna som anges i ovan nämnda dokument. Den innehåller en sammanfattning av viss teori, samt genomgång av respektive övning. Innan du flyger lektionen med läraren skall du ha läst igenom övningen i Du Flyger.

Hur många kursveckor?

Så, hur mycket tid behöver jag avsätta för att ta mitt certifikat? Svaret på den frågan beror på:

1) Hur snabbt du lär dig, och

2) Hur mycket du sprider ut utbildningen. Bäst är att göra allt på 1 år, men det vanligaste är att elever delar upp det på 2 säsonger. Sprider du ut det på mer än 2 säsonger av någon anledning så går det åt mer tid för att man måste komma i flygtrim igen vid varje nystart.

Erfarenhetsmässigt kan man säga att man bör räkna med att avsätta minst 4 internatveckor + någon helg, alternativt 3 internatveckor + minst 4 hela helger. (Det senare förutsätter att vi har möjlighet till helgskolning). Sprider man ut utbildningen på lång tid får man räkna med att avsätta mer tid än så, och flyga fler lektioner. Det är absolut att rekommendera att avsätta ordentligt med tid första säsongen så att man kommer igång ordentligt och klarar av etapp 1

Etapper