Gå till innehåll
Stockholms Segelflygklubb
Stockholms Segelflygklubb

Publicerad: 2023-08-09

Senast uppdaterad: 2023-08-28

Författare: Peter Biltz

Fotograf: Peter Biltz

Ta segelflygcertifikat för TMG

Stockholms segelflygklubb erbjuder fullständig utbildning till segelflygcertifikat för TMG, Sailplane Pilot License (SPL)

TMG-certifikat (formellt SPL med TMG-behörighet, utan behörighet för ”Sailplane and powered sailplane”) är flygcertifikatet för dig som är mer intresserad av att lära dig flyga ett flygplan som kan ta dig till andra flygfält än att flyga termik, utan att helt mista möjligheten till termikflygning. Man kan flyga så länge vädret är tillräckligt bra för att man ska kunna navigera visuellt (utan några hjälpmedel) och molnhöjden är tillräcklig så man kan flyga tillräckligt högt enligt gällande bestämmelser.

Dessutom kan en TMG-behörighet utgöra en inkörsport till ett ”riktigt” motorflygcertifikat (LAPL(A) eller PPL(A)). Med ett SPL med TMG-behörighet kan man tillgodoräkna sig som mest 30 timmar flygtid vid utbildning till ett PPL(A).

Vägen till TMG-certifikat följer i stort samma spår som utbildningen till vanligt segelflygcertifikat.

 1. Förberedelse och läkarundersökning. Se checklista. Lägsta ålder för att göra flygprovet är 16 år, men utbildningen kan påbörjas innan.
 1. Praktisk utbildning i TMG i en deklarerad utbildningsorganisation (DTO). SSFK ingår som en del i Segelflygförbundets DTO.

  En särskild kursplan finns för TMG-certifikat. Den omfattar totalt 90 övningar och tar i genomsnitt c:a 25 flygtimmar. Exakt tidsåtgång beror givetvis på personliga saker som hur fort man lär sig, men även faktorer som om man gör många och långa uppehåll mellan de praktiska övningarna.
  Kursplanen är precis som den för vanligt segelflygplan uppdelad i 3 etapper.
  - Etapp 1 leder fram till EK (ensam) flygning. Under etappen får eleven lära sig grundläggande färdigheter manövrera motorsegelflygplanet.
  - Etapp 2 innehåller fler övningar för att eleven ska behärska olika situationer. Exempelvis hur man stänger av motorn i luften och flyger termik.
  - Etapp 3 är inriktad på distansflygningar till andra flygplatser. Först genomför eleven distansflygningar med instruktör, för att sedan öva distansflygningar själv.

  Eftersom motorseglaren startar själv utan behov av medhjälpare och bogserflygplan kan man genomföra skolflygning på andra tider än när det pågår segelflygkursveckor. Det går att komma överens med flyginstruktören om passande tider. Det finns givetvis inget som hindrar att man genomför TMG-utbildning när det är annan aktivitet på flygfältet.

Distansflygningarna omfattar som regel mer än 1 timme per flyglektion. Annars kan man räkna med att ett lektionspass omfattar ungefär 1 flygtimme.

 1. Teoretisk utbildning för SPL i en DTO. Man läser alla kurser som ingår för vanligt segelflygcertifikat. Dessutom tillkommer ämnet motorlära, navigationsämnet är mer inriktat på de hjälpmedel som finns i motorsegelflygplanet samt bestämmelseämnet inkluderar mer övningar om hur man färdplanerar.
  Lämpligt är att börja läsa teori innan den praktiska utbildningen påbörjas.
 1. Precis som för vanligt segelflygcertifikat måste prov i teoriämnena avläggas för en särskild teoriprovkontrollant. SSFK har funktionärer som har tillstånd ordna och rätta teoriprov. Innan man kan anmäla sig till ett sådant prov måste man gjort skolprov där skolchefen bedömt att man är tillräckligt påläst för att skriva det officiella teoriprovet.
 1. Utbildningen avslutas med ett flygprov för en kontrollant, en uppflygning. Efter godkänt flygprov skickas SPL-certifikat ansökningsblanketten in till Transportstyrelsen.

Gör en intresseanmälan till segelflyg@ssfk.se.

Givetvis finns det tilläggsutbildning för att skaffa behörigheten ”Sailplane and Powered Sailplane” efteråt, för att få flyga ”riktiga” segelflygplan.

Instrumentpanelen i Super Dimona SE-UPH