Gå till innehåll
Stockholms Segelflygklubb
Stockholms Segelflygklubb

Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2023-08-29

Författare: Peter Biltz

Radiotelefoni

Radiotelefonibehörighet är ett krav för att få ett segelflygcertifikat. Radiotelefoni, eller R/T förkortat, handlar om att kunna kommunicera med flygtrafikledningen över flygradio. För att kommunikationen skall bli både kortfattad och precis samt för att undvika missförstånd används en internationellt bestämd fraseologi – dvs i förväg bestämda ord och meningar för olika saker. Det är Transportstyrelsen som utfärdar behörigheten efter utförda prov. Det är samma radiotelefonibehörighet som krävs för motorflygcertifikat inklusive de kommersiella certifikat som krävs för att kunna arbeta som pilot i något flygbolag. Kursen för segelflygcertifikat består av två moment:

1. Övningar

2. R/T prov

1. Övningar

Övningarna ges med övningshäftet för flygradiotelefoni. Ofta genomförs "spel" med enkla skisser för flygplans läge i luftrummet eller på en flygplats.

2. R/T prov

R/T provet består av teorifrågor ("1X2"-test) och en praktisk del där man genomför en låtsasflygning med examinatorn som flygledare. Dessutom tilllkommer en översättningsövning om man väljer allmän (internationell – på engelska) behörighet (läs mer om språkval nedan). Allt baseras på övningshäftet. R/T provet kostar 500kr som medtages kontant till examinationstillfället.

Tidigare fanns även ett krav på ett separat språkprov i de språk man önskade behörighet för. Det är numera borttaget för segelflygarcertifikat.

Val av språk innan kursen

Innan examinationen börjar måste man bestämma sig för vilket språk man vill göra proven på, dvs vilken behörighet (särskild=svenska eller allmän=engelska) man vill ha.

Engelska - allmän behörighet

Väljer man att göra proven på engelska, så tillkommer det att man måste kunna översätta ord mellan svenska och engelska på det allmänna R/T provet. Även fraseologiprovet, den praktiska delen, är då på engelska. Den allmänna behörigheten är inte svår, kunnskaper motsvarande vanlig skolengelska duger. Orden och fraserna finns i övningsmaterialet så det går att läsa på innan provet.

Kursen rent praktiskt

Radiokursen ingår sedan 2020 i den normala teorikursen för SPL-certifikat. (Det innebär att du utöver ovanstående R/T-prov för examinator även skriver "vanligt" skolprov och skarpt teoriprov i ämnet Kommunikation.

Sammanfattningsvis måste varje deltagare välja mellan följande alternativ:

A: Jag kan prata engelska på skolnivå och vill ha allmän (internationell) behörighet , dvs göra R/T prov på engelska + kompletterande översättningar mellan engelska och svenska.

B: Jag vill göra R/T prov på svenska.