Gå till innehåll
Segelflygarna Uppsala Flygklubb
Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Publicerad: 2023-01-08

Senast uppdaterad: 2023-01-08

Författare: Uppsala Flygklubb Administratör

Fältföreningen

Uppsala Flygklubb

Uppsala Flygklubb (UFK) Länk till annan webbplats.

UFK är en flygfältsförening bestående av Fyra medlemsföreningar. Medlemsföreningarna bedriver verksamhet inom områdena motorflyg, segelflyg, avancerad flygning och modellflyg.

Länkar:

Fältföreningen UFK Länk till annan webbplats.

Motorflygarna Uppsala Flygklubb Länk till annan webbplats.

Uppsala Flygklubbs Modellflygare Länk till annan webbplats.

Uppsala Aerobatic Club Länk till annan webbplats.

Gemensam styrelse

Varje medlemsförening är representerad i UFKs styrelse. UFKs uppgift är att förvalta Sundbro flygfält och de byggnader som klubben ansvarar för. UFK har de huvudsakliga kontakterna med kommunen och andra lokala myndigheter och ansvarar även för arrendeavtalet för Sundbro och det miljötillstånd som är knutet till UFK och dess medlemsföreningars verksamhet.

Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena har den av årsmötet och medlemsföreningarna utsedda styrelsen fullt mandat att företräda klubben och besluta om frågor inom klubbens verksamhetsområde. Förvaltning och utveckling av Sundbro flygfält sker i nära samarbete med klubbens medlemsföreningar.