Gå till innehåll
Segelflygarna Uppsala Flygklubb
Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Publicerad: 2023-01-08

Senast uppdaterad: 2023-01-08

Författare: Uppsala Flygklubb Administratör

Medlemskap

Ansökan om medlemskap i Segelflygarna Uppsala Flygklubb.

Segelflygarna erbjuder två typer av medlemskap. För medlemmar som önskar ta eget pilotcertifikat gäller normalt senior eller juniormedlemskap. Segelflygarna erbjuder även ett alternativ som inte kräver egen pilotlicens som vi kallar "Associerad medlem". Denna medlemsform medför vissa begränsningar i möjligheten att få flygtid eftersom man flyger med en säkerhetsförare. Men kan vara ett intressant alternativ för medlemmar som saknar tid eller medicinska möjligheter till eget pilotcertifikat. Läs mer om vad det innebär att bli en "Associerad medlem" här. Länk till annan webbplats.

För att flyga i Uppsala Segelflygklubb ska medlemskap ansökas. Medlemmen läggs sedan upp i registret så snart ansökan nått registerhållaren. Då medlemsavgiften är registrerad på klubbens postgiro och ansökan godkänts av Uppsala Segelflygklubbs styrelse är den sökande fullvärdig medlem och kommer att anmälas till respektive sektions riksorganisation. (Gäller ej gästmedlem.)

Som blivande medlem förbinder du dig och lovar följande:

  1. Att ta del av stadgar och regler som gäller för medlemmarna i Segelflygarna Uppsala FK
  2. Att ta del av lokala föreskrifter för flygverksamheten vid Sundbro flygplats.
  3. Att ta del av drifthandboken och kartor gällande segelflygsektorer och luftrum i Sundbros närområde.
  4. Att acceptera att dina personuppgifter kommer införas i Segelflygarnas medlemsregister och i Riksidrottsförbundets idrotsregister Internet Online
  5. Att inte sprida information såsom koder etc. till obehöriga.
  6. Att du inte har skulder till din tidigare/nuvarande/ordinarie flygklubb.
  7. Att vara en god medlem och sportsman.